ZAKŁAD GARBARSKI "STOGAR"
15-481 Białystok, ul.Wąska 15/1